Det er efterhånden alment kendt, at der kan være mange penge at spare, når du handler online. Det gælder stort set uanset hvilken type vare eller ydelse, du er på udkig efter. Og ikke nok med, at der kan være penge at spare ved at flytte dit køb fra offline til online – besparelsen kan også være vidt forskellig afhængigt af, hvor du handler på nettet.

Rabatkoden er tilbudsjægerens bedste ven

Det gælder især, når det kommer til rabatkoder. Rabatkoder gør det mulig for dig at købe præcis den samme vare hos præcis den samme webshop – men til en lavere pris end ellers. Rabatkoden stort set altid en lille tekststreng, som du skal indtaste i et felt på betalingssiden hos den pågældende webshop, inden du gennemfører betalingen. Tekstkoden er ofte noget i stil med ”20%RABAT”, ”SOMMER2020” eller lignende, men kan i princippet bestå af en hvilken som helst tekstkode.

Når du indtaster rabatkoden på siden, vil rabatten som regel blive fratrukket med det samme, så du kan se, hvor meget dit køb koster, når rabatten er medregnet. Det eneste, du skal gøre, er altså at finde en rabatkode og indtaste den – så får du rabat på dit køb.

Så meget kan du spare med rabatkoder

Der er stor forskel på, hvor meget det er muligt at spare med rabatkoder. Ofte resulterer de fleste rabatkoder i en rabat på mellem 10-20%, men rabatten kan også sagtens være både højere og lavere.

Derudover er der også nogle lidt mere opfindsomme rabatkoder, der giver alternative rabatter i stedet. En populær en af slagsen er en rabatkode, der giver fri fragt, når du indtaster den. Andre eksempler kan være rabatkoder, der giver rabatter på specifikke varegrupper eller varenumre, og andre igen giver måske ikke en egentlig rabat, men i stedet et lod i en konkurrence, rabat på dit næste køb, en ekstra gave eller noget helt fjerde. Kun fantasien sætter grænser, når det kommer til rabatkoder online.

Her finder du rabatkoderne

Der er flere forskellige steder at finde rabatkoder, men som udgangspunkt er det en god idé at lede efter danske rabatkodesider, når du handler hos danske webshops. Det kunne f.eks. være hos en dansk rabatkodeside som cupoconcept.dk, hvor der er flere hundrede rabatkoder og gode deals at vælge imellem. Fordelen ved at vælge en danske rabatkodeside er ganske enkelt, at udvalget af danske rabatkoder er større på de danske sider.

Næste gang, du skal handle online, så kig forbi Cupoconcept eller en af de andre rabatkodesider, inden du gennemfører dit køb – her er der gode chancer for, at du kan spare endnu mere, når du handler med rabatkoder online.